| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie
- | - Katalog firm | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Instytucje | Pogoda | Społeczność lokalna | Księgarnie | Haft Słowiński | Sylwester na wybrzeżu | Galeria - | -
- | - Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Wybrzeże Słowińskie w liczbach | Słowiński Park Narodowy | Baza noclegowa | Gastronomia | Obsługa Ruchu Turystycznego | Publikacje - | -


Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Wybrzeże Słowińskie. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Wybrzeże Słowińskie może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Wybrzeże Słowińskie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Wybrzeże Słowińskie, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Wybrzeże Słowińskie nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Wybrzeże Słowińskie. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Wybrzeże Słowińskie udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Wybrzeże Słowińskie nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Wybrzeże Słowińskie uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Wybrzeże Słowińskie jest równoznaczne z udzieleniem Wybrzeże Słowińskie nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Wybrzeże Słowińskie ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Wybrzeże Słowińskie w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Wybrzeże Słowińskie nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Wybrzeże Słowińskie uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Wybrzeże Słowińskie uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button