| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie
- | - Katalog firm | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Instytucje | Pogoda | Społeczność lokalna | Księgarnie | Haft Słowiński | Sylwester na wybrzeżu | Galeria - | -
- | - Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Wybrzeże Słowińskie w liczbach | Słowiński Park Narodowy | Baza noclegowa | Gastronomia | Obsługa Ruchu Turystycznego | Publikacje - | -


Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże Słowińskie / Słowiński Park Narodowy / W liczbach



Słowiński Park Narodowy leży w północno - zachodniej części województwa pomorskiego na odcinku 32 km wybrzeża Morza Bałtyckiego. Nazwa Parku wywodzi się od nazwy miejscowej ludności słowińskiej, która jako jedyna wybrała ten podmokły, niedostępny, nieatrakcyjny gospodarczo teren.
Słowiński Park Narodowy utworzony został w 1967 roku jako 11 park narodowy w Polsce, a 3 pod względem obszarowym. Z uwagi na unikatowe w skali europejskiej walory przyrodnicze w 1977 roku uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery.
Celem powołania Parku było zachowanie w stanie nienaruszonym całości przyrody ożywionej i nieożywionej, udostępnienie jej dla badań naukowych i potrzeb szerokiej rzeszy społecześńtwa. Obszar jego podzielony został na obwody ochronne, w granicach których realizowane są zabiegi ochronne, pielegnacyjne i hodowlane. 34% powierzchni Słowińskiego Parku Narodowego podlega ochronie ścisłej (na obszarze tym nie prowadzi się żadnych zabiegów), 58% natomiast ochronie częściowej.

Obszar 18247ha charakteryzuje się znacznym bogactwem i zróżnicowaniem siedliskowym. Ponad jego połowę zajmują ekosystemy wodne. Najbardziej znane jeziora to Łebsko, Gardno, Dołgie Duże i Dołgie Małe. Wśród rzek największe to Łeba i Łupawa.

Pod względem bogactwa flory Słowiński Park Narodowy należy do czołówki parków w Polsce. Penetrując obszar Parku zauważymy strefowość występowania szaty roślinnej. Nad brzegiem morza spotkać można rukwiel nadmorską, honkenię piaskową, na wydmie białej - wydmuchrzycę piaskową i piaskownicę zwyczajną, na wydmie szarej - szczotlichę siwą i turzycę piaskową. Pojawiają się również pierwsze kępy bażyny czarnej i wrzosu zwyczajnego, które dają początek nadmorskiemu borowi sosnowemu, zwanemu borem bażynowym. W zagłębieniach międzywydmowych występuje widłak torfowy oraz rosiczki - długolistna, okrągłolistna i rzadsza pośrednia. Rzadkimi gatunkami flory Parku są zimoziół północny i długosz królewski. Liczna jest malina moroszka i widłak jałowcowaty. Około 30% ogólnej powierzchni Słowińskiego Parku Narodowego stanowią kompleksy leśne. Głównym gatunkiem drzewostanu Parku jest sosna zwyczajna, która buduje niemal jednogatunkowe drzewostany w borze suchym, świeżym i bagiennym, jak również przeważa w borze wilgotnym i mieszanym. Mniejszą rolę pełni olsza czarna i dwa gatunki brzozy - brodawkowata i omszona. Udział buka, dębu szypułkowego, jesionu i osiki jest niewielki.

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez liczne gatunki ptaków, w tym ok. 150 gatunków lęgowych. Są to m.in.: mewa srebrzysta, rybitwa wielkodzioba, bielik, orlik krzykliwy, puchacz i kormoran. Do licznie występujących ssaków zaliczyć można sarnę, jelenia europejskiego i dzika. Sporadycznie spotkać można łosia, wydrę, borsuka, gronostaja, kunę leśną i domową.

Na turystów czeka 140 km wytyczonych i zagospodarowanych szlaków turystycznych. Prowadzą one przez najbardziej atrakcyjne i malownicze tereny Słowińskiego Parku Narodowego m.in.: wydmy ruchome na Mierzei Łebskiej. Od 1974 roku funkcjonuje Muzeum Przyrodniczo - Leśne w Smołdzinie, prowadzące stałą i okresową działalność wystawienniczą. W pomieszczeniach Muzeum, jak również jego filii w miejscowości Rąbka prezentowane są najciekawsze gatunki flory i fauny Słowińskiego Parku Narodowego.

W pierwszym okresie działalności Parku siedziba Dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego mieściła się w Łebie. W 1969 roku została przeniesiona do Smołdzina, gdzie znajduje się obecnie.

Trochę liczb:
- 2468 ha wynosi powierzchnia jeziora Gardno
- 2,6 m to maksymalna głębokość tego jeziora
- 115 m n.p.m. ma wzgórze Rowokół
- 7 rzek płynie przez park (Łeba, Łupawa, Wysoka, Pustynka, Brodna, Bagienica, Grabownica)
- ok. 260 gatunków ptaków jest w parku
- ok. 50 gatunków roślin chronionych występuje w parku
- 18247 ha wynosi powierzchnia parku
- 11,5 m3 wody na sekundę wprowadza rzeka Łeba do jeziora Łebsko
- 80% lasów w parku to bory sosnowe
- 32,5 km ma brzeg morza w granicach parku
- 10,2 km długości ma kanał Gardno - Łeba
- 143 oddziały leśne 6 obwodów ochronnych
- 56 m n.p.m. ma Wydma Czołpińska 128 ha zajmuje w parku kosodrzewina
- 10150 ha ma powierzchnia wód w parku
- 34% powierzchni parku zajmują obszary objęte ochroną ścisłą
- w roku tylko przez 5 dni nie wieje wiatr
- ok. 800 roślin kwiatowych i 200 gatunków porostów występuje w parku
- 7140 ha wynosi powierzchnia Jeziora Łebsko
- 55 km wynosi długość linii brzegowej Jeziora Łebsko
- 6,3 m to maksymalna głębokość Jeziora Łebsko
- 117521 m3 wody jest w jeziorze Łebsko

Źródło: "Park w liczbach", B.Deszcz, B.Sobocka




Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button